ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ασκούσα ατομική επιχείρηση ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ με το διακριτικό τίτλο «Marios Travel», η οποία εδρεύει στην Καβάλα, επί της οδού Βενιζέλου 33, με Α.Φ.Μ. 043206512 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020068330000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: info@mariostravel.com

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας www.mariostravel.com, καθώς και μέσω των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram).

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων
  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
  1. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  1. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Επιχείρησης.
  1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 2. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
  1. Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.
 3. Καταγγελία
  1.  Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 4. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται
  1. Ονοματεπώνυμο
  1. Πατρώνυμο
  1. Ημερομηνία γέννησης
  1. Φύλο
  1. Αρ.Διαβατηρίου
  1. Τηλέφωνο
  1. Εmail (Στην περίπτωση που αυτό είναι ταυτοποίησιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα).
  1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται οικειοθελώς στη φόρμα επικοινωνίς στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, οι κατηγορίες των οποίων δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
 5. Επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων
  1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  1. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 6. Σκοποί επεξεργασίας
  1. Η κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιωτικού πακέτου, η ενημέρωση για τις υπηρεσίες της Επιχείρησης μέσω newsletter, η υποχρέωση τήρησης φορολογικού αρχείου και η αξίωση της Επιχείρησης να προστατέψει τα συμφέροντα της.
 7. Νομική Βάση
  1. Για την κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιωτικού πακέτου – Η ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ΄ αίτηση του Υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
  1. Για την παροχή ενημερώσεων μέσω newsletter – Η συγκατάθεση σας.
  1. Για την υποχρέωση τήρησης φορολογικού αρχείου – Η συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις έννομες υποχρεώσεις της.
  1. Για τις αξιώσεις της Επιχείρησης – Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης.
 8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων
  1.  Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Επιχείρηση ή έως την ανάκληση της συγκατάθεσης των Υποκειμένων.
 9. Αποδέκτες
  1. Εργαζόμενοι της Επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (Ξενοδοχεία, Αεροπορικές Εταιρείες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Προξενικές Αρχές).
  1. Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
 10. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  1. Ενδέχεται να πραγματοποιούνται διαβίβασεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς συνεργάτες τρίτων χωρών, ανάλογα με την χώρα προορισμού του οργανωμένου ταξιδιωτικού πακέτου.
 11. Cookies
  1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
  1. Τι είναι τα cookies;
   1. Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  1. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
   1. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   1. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   1. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   1. Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   1. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  1. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   1. ……………………………
  1. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  1. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  1. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  1. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  1. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  1. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   1. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.